ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ-ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ!

Οι Ενεργοί Άνεργοι στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα των συναδέλφων σπουδαστών στα ΙΕΚ για να μη διαγραφούν τα δελτία ανεργίας τους. Τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι όσοι από τους άνεργους σπουδαστές έπαιρναν επίδομα, τους διακόπηκε και ακόμη δεν έχει γίνει επαναφορά αφού προσήλθαν στο αντίστοιχο ΚΠΑ μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο 2109989188, ώστε να λύνεται το θέμα τους μέσω της Διοίκησης. Παρακάτω δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της Γενικής Συνέλευσης σπουδαστών ΙΕΚ.

Στις 11 Ιουλίου 2016 υπογράφηκε η νέα εγκύκλιος με θέμα «Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές των ΙΕΚ», η οποία υποτίθεται ότι έλυσε το θέμα που είχε δημιουργηθεί με την επιστροφή των επιδομάτων από άνεργους σπουδαστές.

Στην ουσία πρόκειται για μία εγκύκλιο ακόμη χειρότερη από την προηγούμενη καθώς δημιουργεί άδικους και αυθαίρετους διαχωρισμούς και για την οποία ως σπουδαστές ΙΕΚ δηλώνουμε την κάθετη και πλήρη αντίθεσή μας.

Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε λογική στον διαχωρισμό που δημιουργείται μεταξύ επιδοτούμενων, οι οποίοι θα διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και μη επιδοτούμενων ανέργων σπουδαστών, καθώς αποκλείει αναίτια από τον υπολογισμό του χρόνου κατάρτισης ως χρόνου ανεργίας όσους άνεργους σπουδαστές αποδεδειγμένα εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να πάρουν το επίδομα.

Το εύλογο ερώτημα που τίθεται προς απάντηση τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο Υπουργείο Εργασίας είναι το εξής:
Εφόσον σκοπός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και η με κάθε μέσο προσπάθεια για ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, σε τι εξυπηρετεί ο μη υπολογισμός του χρόνου κατάρτισης ως χρόνου ανεργίας σε μη επιδοτούμενους, πέρα από το να στερεί από τους ανέργους τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας;

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι μη αμειβόμενη, οι σπουδαστές -για δύο χρόνια που διαρκεί η θεωρητική και εργαστηριακή τους κατάρτιση- είναι υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν από το υστέρημά τους τα ουσιαστικά έξοδα σπουδών τους (συγγράμματα, φωτοτυπίες, μετακινήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ), οπότε είναι όχι απλώς παράλογο αλλά ουσιαστικά απάνθρωπο να τους αφαιρείται και το ελάχιστο δικαίωμα στην ανεργία.

Το αίτημα των Άνεργων Σπουδαστών ΙΕΚ, όπως δηλώνεται από τη Γενική Συνέλευση Σπουδαστών ΙΕΚ, πρωτοβουλία που γεννήθηκε ακριβώς λόγω της ανάγκης για συσπείρωση ενάντια στην άδικη μεταχείριση αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από τον Οργανισμό που υποτίθεται πρέπει να στέκει αρωγός της, είναι ένα:
Να υπολογίζεται ο χρόνος κατάρτισης ως χρόνος ανεργίας όσων σπουδαστών δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ πληρούν τα κριτήρια ανεργίας.

Το αίτημά μας δεν είναι ούτε πρωτότυπο ούτε καινοφανές. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται από τον ΟΑΕΔ χρόνια τώρα οι φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, καθώς και οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Όπου δηλαδή η κατάρτιση είναι μη αμειβόμενη, ο χρόνος της κατάρτισης μετράει κανονικά ως χρόνος ανεργίας.

Το περίεργο είναι ότι το δίκαιο του αιτήματός μας υποστηρίζεται από την γνωμοδότηση της ίδιας της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν ρωτήθηκε σχετικά για το θέμα. Για την ακρίβεια, οι θέσεις των σπουδαστών των ΙΕΚ και η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκονται σε απόλυτη σύμπτωση.
Συγκεκριμένα, στην υπ αριθμόν 3374 γνωμοδότηση και με θέμα «Αν οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 περ. γ) του Ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 4144/2013 και ισχύει», η Νομική Υπηρεσία αφού άπλωσε όλα τα επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι οι σπουδαστές των ΙΕΚ δεν είναι μαθητευόμενοι επαγγελματικών σχολών όπως παρερμηνεύοντας σχετικούς νόμους τους είχαν εντάξει σε προηγούμενες εγκυκλίους, άλλα μη αμειβόμενοι καταρτιζόμενοι σε ινστιτούτα θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής κατάρτισης, φτάνει να καταλήξει στα εξής:
«Σε μια Γνωμοδότηση που εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, πριν από περίπου δώδεκα χρόνια (23.07.2004), προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα… με θέμα «αν οι φοιτητές μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι», διατυπώσαμε την άποψη ότι ένας φοιτητής ή σπουδαστής, για να θεωρηθεί άνεργος, θα πρέπει να έχει δώσει σαφές προβάδισμα στην αγορά εργασίας έναντι των σπουδών του, τούτο δε να είναι προγενέστερο της κατάστασής του ως «ατόμου χωρίς εργασία», θα πρέπει δηλαδή αυτός να έχει ήδη εργαστεί, να έχει βρεθεί κατόπιν χωρίς εργασία, ώστε να αντιμετωπιστεί από τον ΟΑΕΔ ως άνεργος, υπό την έννοια ότι τότε θα μπορούσε ο Οργανισμός να τον εγγράψει στα μητρώα ανέργων, ακόμη και ως μη επιδοτούμενο, εφόσον δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας.
Η γνώμη μας αυτή έγινε αποδεκτή από όλους τους Διοικητές και τα Διοικητικά Συμβούλια της χρονικής περιόδου 2004-2016 και, από όσα μας έχουν γίνει γνωστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, η εφαρμογή της στην πράξη υπήρξε επιτυχημένη.
Με αυτό το δεδομένο, φρονούμε ότι η ίδια πρακτική θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ».

Η Νομική Υπηρεσία, όπως διαπιστώνουμε, δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ επιδοτούμενων και μη επιδοτούμενων σπουδαστών, αλλά σπουδαστών που πληρούν ή όχι τα κριτήρια ανεργίας. Και πιο κάτω συνεχίζει, επισημαίνοντας το εξής πολύ σωστό και ακριβές:

«Άλλωστε, στην περίπτωση των σπουδαστών των ΙΕΚ, η έμφαση στην πρότερη εργασιακή εμπειρία έχει θεσμοποιηθεί με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) [Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 12081/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄2708)].
Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού ορίζεται ότι: «οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης».

Εμείς, οι άνεργοι σπουδαστές των ΙΕΚ –με ή χωρίς την υπέρ ημών γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ- είχαμε και έχουμε σαφή επίγνωση του δίκαιου του αιτήματός μας και είναι ακριβώς αυτή η επίγνωση που μας δίνει τη δύναμη και το κίνητρο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να κερδίσουμε την πλήρη δικαίωση.

Η -κατόπιν των αντιδράσεων των σπουδαστών- «παραχώρηση» των επιδομάτων σε όσους νομίμως τα λάμβαναν, αν και κατάφερε να εφησυχάσει σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης –ειδικά μετά τα διθυραμβικά υπέρ του ΟΑΕΔ δημοσιεύματα- και να αποπροσανατολίσει από το πραγματικό πρόβλημα επισημαίνοντας το «κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο» του οργανισμού που δεν κλέβει τους ανέργους, για μας είναι απλώς το πρώτο επιτυχημένο βήμα προς τον απώτερο στόχο που είναι η πλήρης κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας ως ανέργων σπουδαστών.

Από την πρώτη στιγμή του αγώνα μας τονίσαμε την αμήχανη θέση στην οποία βρισκόμαστε να διεκδικούμε την ανεργία μας, ενώ αυτό για το οποίο αγωνιούμε είναι η εύρεση εργασίας. Δεν υπάρχει, όμως, καμία αντίφαση στη διεκδίκησή μας. Κατοχυρωμένη ανεργία σημαίνει πιθανότητα εύρεσης εργασίας. Κάθε άλλη εκδοχή δηλώνει αποκλεισμό από το αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα στην εργασία, ιδίως δε όταν επιβάλλεται από τον θεσμό που έχει ορισθεί με αποκλειστική αρμοδιότητα να την προστατεύει και να την προωθεί.

Γενική Συνέλευση Σπουδαστών ΙΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΙΕΚ1
Οι Ενεργοί Άνεργοι στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα των συναδέλφων σπουδαστών στα ΙΕΚ για να μην διαγραφούν τα δελτία ανεργίας τους. Με όλες μας τις δυνάμεις θα συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αίτημα τους, όπως και την Πέμπτη 16/6 που βρεθήκαμε μαζί τους έξω από το υπουργείο εργασίας. Παρακάτω δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της Γενικής Συνέλευσης σπουδαστών ΙΕΚ

Έξω από το υπουργείο Εργασίας συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 16/6, σπουδαστές των ΙΕΚ που διαμαρτύρονται για την διαγραφή των δελτίων ανεργίας τους από τον ΟΑΕΔ.
Αρκετός κόσμος συμμετείχε στην κινητοποίηση, παρόλη την έλλειψη μέσων μαζικής μεταφοράς (λόγω έκτακτης στάσης εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ) και παρόλα τα παραπλανητικά δημοσιεύματα της προηγούμενης ημέρας στον Τύπο, περί »ικανοποίησης των αιτημάτων μας» από μεριάς ΔΣ του ΟΑΕΔ. Στην απόφαση αυτή θέλουμε να σταθούμε, καθότι πολύς »ντόρος» έγινε. Εμείς πάντως δεν πανηγυρίζουμε, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε πως αποτελεί ένα βήμα, μια πρώτη επίσημη αναγνώριση της αδικίας που συντελείται σε βάρος μας και μια ένδειξη πως υπάρχει πρόθεση να προστατευτούν τα επιδόματα ανεργίας, που τόσο αναίσχυντα ζητήθηκαν πίσω. (Μένει φυσικά, αυτό να μετουσιωθεί σε εγκύκλιο κανονιστική).
Από την άλλη, δεν υπάρχει λογική στο διαχωρισμό που δημιουργεί η απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, μεταξύ επιδοτούμενων -οι οποίοι θα διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, όχι όμως και μετά τη λήξη της επιδότησης– και μη επιδοτούμενων ανέργων σπουδαστών, καθώς αποκλείει από τον υπολογισμό του χρόνου κατάρτισης ως χρόνου ανεργίας, μια σειρά συναδέλφους πουαποδεδειγμένα εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα (ανεξάρτητα από το ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να πάρουν το επίδομα) και μάλιστα μέτρησε η προϋπηρεσία τους ως κριτήριο για την ένταξή τους στο ΙΕΚ!
Επίσης, δεν ξεκαθαρίζεται τί θα γίνει με τους επιδοτούμενους που υπέστησαν ήδη διακοπή της καταβολής της επιδότησης ανεργίας, ούτε και με τους εργαζόμενους σπουδαστές που έχουν ήδη απολυθεί ή απειλούνται άμεσα με απόλυση, λόγω αφαίρεσης των μορίων που τους έδωσε ο χρόνος ανεργίας τους.
Όλα τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα, θέσαμε προφορικά αλλά και με κατάθεση σχετικού υπομνήματος, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, με τον Γρ. Μαλάμη, διευθυντή του γραφείου της αρμόδιας αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου. Διατυπώσαμε ακόμα πιο επιτακτικά, το αίτημα μας για άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης αυτής  της αδικίας, καθώς και για την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των άνεργων σπουδαστών ΙΕΚ. Η απάντηση ήταν πως υπάρχει αυτή η πρόθεση και πως αναμένεται να υλοποιηθεί με τη μορφή πρότασης για νομοθετική ρύθμιση. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είχαμε παρά μια προφορική δέσμευση για το μέλλον από μεριάς υπουργείου, την ώρα που η Διοίκηση του ΟΑΕΔ, με μια ασαφή και ελλιπή απόφαση, έχει παραπέμψει εκεί για την οριστική ρύθμιση του ζητήματος. Αν μάλιστα κρίνουμε και από την προ ενός χρόνου επίσημη θέση του υπ. Εργασίας, που προκειμένου να νομιμοποιήσει τις διαγραφές των ανέργων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, επικαλούνταν μεταξύ άλλων ‘’ξεθαμμένους’’ νόμους που δεν αφορούν τα ΙΕΚ, δεν έχουμε και πολλούς λόγους να εμπιστευτούμε τυφλά αυτές τις ‘’καλές προθέσεις’’.
Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν επαναπαυόμαστε, ούτε και πρόκειται να διασπαστούμε σε »ευνοούμενους» και μη, κατάσταση που προωθεί η απόφαση του ΟΑΕΔ. Θα συνεχίσουμε δυναμικά στο δρόμο του αγώνα που ξεκινήσαμε, μέχρι να δικαιωθούμε όλοι και στην πράξη. Μέχρι τότε, προωθούμε το συντονισμό των συνελεύσεων και των πρωτοβουλιών των σπουδαστών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, σε κάθε σχολή και σε κάθε πόλη, ούτως ώστε, στην περίπτωση που η ηγεσία του υπ. Εργασίας, αναιρέσει ή »ξεχάσει» τη δέσμευσή της για έμπρακτη και συνολική λύση του προβλήματος, να έρθει αντιμέτωπη με ένα οργανωμένο και αποφασισμένο κίνημα που θα αναλάβει να της το »υπενθυμίσει». Με κάθε τρόπο.
               
Γενική Συνέλευση Σπουδαστών ΙΕΚ

Παρέμβαση των Ενεργών Ανέργων στην 10η αντιρατσιστική γιορτή

Οι Ενεργοί Άνεργοι βρεθήκαμε στην 10η αντιρατσιστική γιορτή που πραγματοποιήθηκε στις 10-11/6 στη Γεωπονική σχολή. Το παρακάτω κείμενο μοιράστηκε στον κόσμο που συμμετείχε. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για την πρόσκληση και συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τον αγώνα για ζωή, δουλειά, αξιοπρέπεια.

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Η αξιολόγηση έγινε, συμφωνία έκλεισε, η δόση έρχεται και η «ανάπτυξη» (ξανά)αναμένεται… Άλλος ένας χειμώνας πέρασε, άλλη μία χρονιά εντός μνημονίου (η έκτη) συμπληρώθηκε. Για ακόμα μία φορά παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Περισσότερες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αύξηση στον ΦΠΑ, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, αυξήσεις εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Αν συνυπολογίσουμε και τον ερχομό του εργασιακού νόμου το φθινόπωρο, που θα σημάνει και την ανατίναξη των όποιων εργασιακών σχέσεων έχουν απομείνει, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η πορεία προς την κοινωνική ερήμωση και ισοπέδωση είναι το μέλλον που σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς.

Σε όλα τα παραπάνω ήρθε να προστεθεί η εκτίναξη του προσφυγικού ζητήματος, με τους χιλιάδες ανθρώπους που στοιβάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης αναζητώντας μια ευκαιρία να περάσουν στη «γη της επαγγελίας», στην Ευρώπη, αναγκαζόμενοι να αφήσουν τη χώρα τους για να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τους ισλαμοφασίστες του ISIS. Κόμματα, ΜΜΕ, συστημικές δυνάμεις πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα του λαού, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανεργία στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Υπολόγισαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Χωρίς το κύμα αλληλεγγύης του ελληνικού λαού που αγκάλιασε διάφορες περιοχές της χώρας, από την Ειδομένη μέχρι τη Λέσβο, και περιόρισε την δράση ακροδεξιών στοιχείων που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Σαφώς και δεν έχει τελειώσει ο αγώνας ενάντια σε τέτοιες απόψεις και στοιχεία, ίσα ίσα που χρειάζεται να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Μετά την επαίσχυντη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι φανερό πως δεν πρόκειται να υπάρξει λύση άμεσα για χιλιάδες εξαθλιωμένους ανθρώπους και θα στρωθεί νέο εύφορο πεδίο δράσης για «αγανακτισμένους» πολίτες, ακροδεξιούς, Χρυσαυγίτες κοκ. Τώρα, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες από πολιτικές οργανώσεις, σωματεία, εργατικές συλλογικότητες, συλλογικότητες ανέργων, λαϊκές συνελεύσεις που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των κοινών αιτημάτων ντόπιων και προσφύγων, που θα συσπειρώνουν όλες τις δυνάμεις στον αγώνα για ζωή, δουλειά και αξιοπρέπεια.

Είναι δεδομένο πως το σύστημα θα βρει τον «αποδιοπομπαίο τράγο» στους πρόσφυγες, θα προσπαθήσει να μας διαιρέσει, να μας βάλει να φαγωθούμε μεταξύ μας.

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ΑΝ…

Αν θα τους αφήσουμε, αν θα επιτρέψουμε την πλήρη φτωχοποίηση και εξαθλίωση μας, αν θα επιτρέψουμε τον κοινωνικό κανιβαλισμό.

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ

Στηρίζουμε τον αγώνα των συναδέλφων της συντονιστικής επιτροπής αγώνα κοινωφελούς εργασίας στου Ζωγράφου! Όλοι/ες αύριο στην ΝΕΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ! (9/6/2016,20:30)

«Συναγωνιστές-στριες,

Οι ευκαιρίες και ο χρόνος δόθηκαν! Πλέον η Δημοτική Αρχή και η Δήμαρχος κα Καφατσάκη πρέπει να απαντήσει στα σαφή και ρητά αιτήματα των ανέργων για παροχή μέτρων προστασίας! Άλλος χρόνος δε χαρίζεται! Τους περιμέναμε πολύ!! Μας είπαν ότι σε 2 δημοτικά συμβούλια από την τελευταία μας παράσταση θα μας απαντήσουν!

Απ’ ότι φαίνεται όχι μόνο δεν έχουν τη διάθεση να δώσουν λύση ανακούφισης στους συνανθρώπους μας που πλήττονται από την ανεργία αλλά μεθοδεύουν την αποσιώπηση του θέματος! Έπειτα από δύο μήνες από τότε που καταθέσαμε το πλαίσιο των αίτημάτων μας από κοινού με την Επιτροπή Αγώνα Ανέργων Ζωγράφου δεν έχει υπάρξει ούτε η παραμικρή τοποθέτηση στα αιτήματα. Λες και το ζήτημα της ανεργίας δεν τους αφορά, δε σχετίζεται με χιλιάδες δημότες και εν γένει εκατομύρια πολίτες στη χώρα μας.

Ήρθε η ώρα να δώσουμε την απάντησή μας με άλλη μια δυναμική παρουσία! Γι’ αυτό λοιπόν ΟΛΟΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 9/6, 20.30 για να δώσουμε μαζί τη μάχη κατά της ανεργίας!!

Η ανεργία μας αφορά όλους, τις οικογένειες μας, τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς μας. Αυτό αποδεικνύει ότι η παρουσία μας είναι επιτακτική!

ΝΕΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ! (9/6/2016,20:30)

ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!! »

http://koinerzo.blogspot.gr/2016/06/9620162030.html

Document-page-001-1

ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

Πρόταση των Ενεργών Άνεργων στο 2ήμερο ενάντια στην ανεργία και την επισφάλεια:

Έχει ανακοινωθεί ότι την επόμενη εβομάδα η φασιστική Χρυσή Αυγή θέλει να προχωρήσει σε συνδικαλιστική συνδιάσκεψη για να «οργανώσει» την παρεμβασή της στους χώρους δουλειάς. Η Χρυσή Αυγή και οι φασίστες αποτελούν το μακρύ χέρι και το πιο πιστό σκυλί της εργοδοσίας. Είναι αυτοί είναι που δέρνουν, μαχαιρώνουν απεργούς και εργάτες, που βοηθάνε την εργοδοσία με κάθε τρόπο να ρίξει τα μεροκάματα και να σπάσει απεργίες, που μολύνουν με τις ιδέες του ρατσισμού τους εργαζόμενους και την κοινωνία.  Αυτοί είναι εχθροί και εμπόδιο στην οργάνωση και την πάλη των εργαζόμενων για τα δικαιωματά τους, δεν χωράνε και δεν έχουν θέση στις οργανώσεις των εργαζομένων. Καλούμε πρώτα από όλα τους εργαζόμενους αλλά και κάθε εργατική συλλογικότητα, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το συνεδριό του, τους μαζικούς φορείς της νεολαίας κάθε συλλογικότητα που παλεύει για την οργάνωση και την πάλη για τα δικαιώματα των εργαζομένων, να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις να απομονωθούν οι φασίστες, να μην επιτρέψουμε να παρέμβουν και να μολύνουν τις οργανώσεις μας, δεν έχουν θέσει σε αυτές τα τσιράκια των αφεντικών. Κάθε εργαζόμενος κάθε δημοκράτης θα πρέπει να απομονώσει και να παλέψει απέναντι στους φασίστες και στην προσπάθεια τους να μολύνουν τα συνδικάτα.

Για τη συνάντηση με το υπουργείο και τη Ρ. Αντωνοπούλου. ΟΛΟΙ/ΕΣ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ!

Την προηγούμενη Τετάρτη 27/4 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά παράσταση διαμαρτυρίας των ανέργων στο υπουργείο εργασίας με αίτημα την καταβολή έκτακτου επιδόματος για όλους τους ανέργους ενόψει των γιορτών του Πάσχα καθώς και συνάντηση αντιπροσωπείας ανέργων με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου για το ζήτημα.

Παρόλο που το αίτημά μας για συνάντηση με το υπουργείο έγινε δεχτό με τη δεύτερη φορά παρουσίας μας, καθώς αρχικά απορρίφθηκε με τη δικαιολογία ότι παράπεσε κάπου μεταξύ υπουργού (Κατρούγκαλος) και υφυπουργών (Φωτίου, Αντωνοπούλου), ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία μας (κι ας είχε όλως τυχαίως ΜΑΤ έξω από το υπουργείο) και ότι δεν είχαν χρόνο λόγω φόρτου εργασίας, τα αποτελέσματα παρέμειναν ακριβώς τα ίδια: «Θέλουμε αλλά… δε μπορούμε». Χωρίς να έχουμε καμία αυταπάτη για το ρόλο και τη στάση τόσο του υπουργείου όσο και της κυβέρνησης συνολικά, συνεχίζει να μας εξοργίζει η ευκολία με την οποία αραδιάζουν τα ψέματα και τις υποκριτικές δηλώσεις οι αρμόδιοι για το μείζον ζήτημα της ανεργίας. Αν και το αίτημά μας ήταν πολύ συγκεκριμένο, η απάντηση της υπουργού στην αντιπροσωπεία των ανέργων που συναντήθηκαν μαζί της ήταν μια γενικόλογη τοποθέτηση περί προσπαθειών και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ανεργίας! Συγκεκριμένα, η κ. Αντωνοπούλου αναλώθηκε την περισσότερη ώρα στο να μας πείσει πόσο πολύ βοηθούν τα 5μηνα προγράμματα που πλέον γίνονται 8μηνα και έχουν μπει σε τροχιά περαιτέρω… επέκτασης. Είχε μάλιστα το θράσος να τονίσει ότι η προσπάθεια του υπουργείου είναι αυτή που καταπολεμά τις άθλιες συνθήκες εργασίας σ’ αυτά τα προγράμματα δουλείας που οδηγούν τους εργαζόμενους ακόμη και σε θάνατο, την ίδια στιγμή που τόσο το υπουργείο όσο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ευθύνονται για τη δολοφονία του 35χρονου συναδέλφου μας στα 5μηνα Γιώργου Σταμέλου!

Η αρμόδια υπουργός και εμπνευστής των προγραμμάτων δουλείας και ανακύκλωσης της ανεργίας ενώ έδειξε στα λόγια δήθεν κατανόηση για τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση για το πώς θα ζήσουν οι πάνω από 1 εκατομμύριο άνεργοι τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν οι πόροι». Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι λεφτά όχι μόνο υπάρχουν αλλά δίνονται σε τεράστια μάλιστα ποσά στη διάσωση των τραπεζών, των επιχειρηματικών ομίλων και του κεφαλαίου. Αυτό φάνηκε και από την τελευταία έρευνα της «Ευρωπαϊκής Σχολής Μάνατζμεντ και Τεχνολογίας» (ESMT) του Βερολίνου που αναφέρει πως μόλις το 5% (!) των δανείων που δόθηκαν για την «σωτηρία» της Ελλάδας ύψους 220 δισ. ευρώ έφτασε στον ελληνικό προϋπολογισμό με τα υπόλοιπα να καταλήγουν στην διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτή είναι η προτεραιότητα και της κ. Ράνιας Αντωνοπούλου αλλά και της κυβέρνησης: να σώσουν τους έχοντες και κατέχοντες και να γονατίσουν κι άλλο τους ανέργους, τους εργαζόμενους και τη νεολαία, πόσο μάλλον όταν για τους πρώτους επιφυλάσσει ακόμη περισσότερη εξαθλίωση.  Δεν είναι τυχαία άλλωστε η μεταφορά των αποθεματικών του ΟΑΕΔ (100 εκ ευρώ) από λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως πόροι για την ανακούφιση των ανέργων υπάρχουν κι ας μας φλομώνουν στα ψέματα.

Την ώρα που η κυβέρνηση ψηφίζει το αντι-ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, χτυπώντας ακόμη περισσότερο τους ανέργους και τη δυνατότητα για αξιοπρεπή συνταξιοδότηση, συνεχίζουμε να διεκδικούμε μαζί με όλα τα άλλα αιτήματα, τα χρόνια της ανεργίας να μετρούν ως συντάξιμα!

Σαν Ενεργοί Άνεργοι δε θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και τον αγώνα για την ανακούφιση των ανέργων και για μόνιμη και σταθερή δουλειά για δικαιώματα, ό,τι κι αν μας λένε τα υπουργεία και οι κυβερνήσεις τους. Θα επιμείνουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα για την οργάνωση και την αντίσταση των ανέργων σε κάθε γειτονιά, για τη βελτίωση της ζωής τους με κάθε τρόπο μέχρι η ανεργία να πάψει να αποτελεί τη ζοφερή μας καθημερινότητα!

Όσα κι αν κάνουν, όσα κι αν πουν, δε μπορούν να μας στερήσουν το αναφαίρετο δικαίωμά μας στη δουλειά και τη ζωή με αξιοπρέπεια!

Συνεχίζουμε την πρωτοβουλία για συλλογή υπογραφών ανέργων έξω από τα καταστήματα του ΟΑΕΔ αλλά και παντού για τη στήριξη του δίκαιου αιτήματος της επιδότησης των ανέργων και η ανταπόκριση από τους συναδέλφους μας είναι αρκετά ενθαρρυντική.

Ο αγώνας για επίδομα για όλους χωρίς προϋποθέσεις, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σταθερή και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα συνεχίζεται! Για να μετρούν τα χρόνια ανεργίας ως συντάξιμα!

Παλεύουμε μαζί με όλους τους φορείς, τα σωματεία, τα συνδικάτα, τις επιτροπές γειτονιών, τις λαϊκές συνελεύσεις καθώς και όλες τις συλλογικότητες ανέργων, εργαζομένων και νεολαίας. Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα!

Συμμετέχουμε όλοι-ες στις συγκεντρώσεις το Σάββατο 7/5 και την Κυριακή 8/5 στις 6.00 μ.μ. στο Σύνταγμα ενάντια στην ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού εκτρώματος!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ – ΝΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 27/4 11:30 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ)

energoi_anergoi

Την προηγούμενη Παρασκευή 22/4 πραγματοποιήθηκε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας των ανέργων στο υπουργείο εργασίας με αίτημα την καταβολή έκτακτου επιδόματος για όλους τους ανέργους ενόψει των γιορτών του Πάσχα. Ήδη εδώ και δυο εβδομάδες, με πρωτοβουλία των ενεργών ανέργων, συλλέγονται υπογραφές ανέργων έξω από τα καταστήματα του ΟΑΕΔ για την στήριξη του δίκαιου αυτού αιτήματος και έχουμε συναντήσει τη θερμή ανταπόκριση από τους συναδέλφους.

Για μια ακόμη φορά όμως η στάση του υπουργείου φανερώνει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία της κυβέρνησης απέναντι στους ανέργους. Μας είπαν ότι το αίτημα μας παράπεσε κάπου μεταξύ υπουργού (Κατρούγκαλος) και υφυπουργών (Φωτίου, Αντωνοπούλου), ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία μας (κι ας μας περίμεναν δυνάμεις των ΜΑΤ έξω από το υπουργείο), ότι δεν έχουν χρόνο λόγω φόρτου εργασίας και συσκέψεων, ενώ με περισσή υποκρισία μας είπαν ότι θέλουν να συναντηθούν μαζί μας (!!!) αλλά κάποια άλλη φορά, να έχουν χρόνο κλπ. Μετά από πίεση μας ότι πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα, δέχτηκαν να οριστεί μία συνάντηση στις 27/4.

Παρόλο που δεν είχαμε αυταπάτες για την στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση απέναντι μας δεν μπορούμε να μην καταγγείλουμε την αδιαφορία τους απέναντι στους ανέργους. Την ίδια στιγμή που δεν βρίσκουν χρόνο να συναντηθούν μαζί μας (ακριβώς για να αποφύγουν να τοποθετηθούν στα αιτήματα μας), βρίσκουν χρόνο για να συναντώνται με μεγαλοεπιχειρηματίες (Μαρινάκης, Μελισσανίδης κα), βρίσκουν χρόνο να συναντώνται με την τρόικα και να υπογράφουν την καταδίκη του λαού. Βρίσκουν χρόνο μες στις γιορτές για να φέρνουν τα μνημονιακά νομοσχέδια (φορολογικό, ασφαλιστικό), αλλά δεν υπάρχει χρόνος για να ειπωθεί μια κουβέντα για τους ανέργους και τις ανάγκες τους. Σαν να μη φτάνουν όλα τα παραπάνω, την ίδια μέρα (22/4)  φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία και ο ΟΑΕΔ, ένας οργανισμός-φάντασμα για τους ανέργους, που ενώ δεν έχει πάρει καμία θέση στο το τι θα πράξει για να στηρίξει τους ανέργους (που είναι και δουλειά του άλλωστε), ανακοίνωσε τη μεταφορά των αποθεματικών του (100 εκ ευρώ) από λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως υπάρχουν οι πόροι για την ανακούφιση των ανέργων κόντρα σε όσα ψέματα μας λένε τόσο καιρό.

Οι Ενεργοί Άνεργοι θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα για την οργάνωση και την αντίσταση των ανέργων, τον αγώνα για δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια. Όσα τερτίπια και να σκεφτούν οι κυβερνώντες δεν μπορούν να σταματήσουν την απαίτηση των ανέργων για άμεσα μέτρα ανακούφισης, δεν μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα μας στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Καλούμε σε νέα μαζική παράσταση διαμαρτυρίας την Μ. Τετάρτη 27/4 στις 11:30 στο υπουργείο εργασίας (Σταδίου)

Έκτακτο επίδομα σε όλους τους ανέργους ενόψει των γιορτών του Πάσχα τώρα

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.