Archive | Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ-ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ!

Οι Ενεργοί Άνεργοι στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα των συναδέλφων σπουδαστών στα ΙΕΚ για να μη διαγραφούν τα δελτία ανεργίας τους. Τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι όσοι από τους άνεργους σπουδαστές έπαιρναν επίδομα, τους διακόπηκε και ακόμη δεν έχει γίνει επαναφορά αφού προσήλθαν στο αντίστοιχο ΚΠΑ μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο 2109989188, ώστε να λύνεται το θέμα τους μέσω της Διοίκησης. Παρακάτω δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της Γενικής Συνέλευσης σπουδαστών ΙΕΚ.

Στις 11 Ιουλίου 2016 υπογράφηκε η νέα εγκύκλιος με θέμα «Εγγραφή στο µητρώο ανέργων και καταβολή επιδόµατος ανεργίας σε σπουδαστές των ΙΕΚ», η οποία υποτίθεται ότι έλυσε το θέμα που είχε δημιουργηθεί με την επιστροφή των επιδομάτων από άνεργους σπουδαστές.

Στην ουσία πρόκειται για μία εγκύκλιο ακόμη χειρότερη από την προηγούμενη καθώς δημιουργεί άδικους και αυθαίρετους διαχωρισμούς και για την οποία ως σπουδαστές ΙΕΚ δηλώνουμε την κάθετη και πλήρη αντίθεσή μας.

Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε λογική στον διαχωρισμό που δημιουργείται μεταξύ επιδοτούμενων, οι οποίοι θα διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και μη επιδοτούμενων ανέργων σπουδαστών, καθώς αποκλείει αναίτια από τον υπολογισμό του χρόνου κατάρτισης ως χρόνου ανεργίας όσους άνεργους σπουδαστές αποδεδειγμένα εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να πάρουν το επίδομα.

Το εύλογο ερώτημα που τίθεται προς απάντηση τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο Υπουργείο Εργασίας είναι το εξής:
Εφόσον σκοπός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και η με κάθε μέσο προσπάθεια για ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, σε τι εξυπηρετεί ο μη υπολογισμός του χρόνου κατάρτισης ως χρόνου ανεργίας σε μη επιδοτούμενους, πέρα από το να στερεί από τους ανέργους τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας;

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι μη αμειβόμενη, οι σπουδαστές -για δύο χρόνια που διαρκεί η θεωρητική και εργαστηριακή τους κατάρτιση- είναι υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν από το υστέρημά τους τα ουσιαστικά έξοδα σπουδών τους (συγγράμματα, φωτοτυπίες, μετακινήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ), οπότε είναι όχι απλώς παράλογο αλλά ουσιαστικά απάνθρωπο να τους αφαιρείται και το ελάχιστο δικαίωμα στην ανεργία.

Το αίτημα των Άνεργων Σπουδαστών ΙΕΚ, όπως δηλώνεται από τη Γενική Συνέλευση Σπουδαστών ΙΕΚ, πρωτοβουλία που γεννήθηκε ακριβώς λόγω της ανάγκης για συσπείρωση ενάντια στην άδικη μεταχείριση αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από τον Οργανισμό που υποτίθεται πρέπει να στέκει αρωγός της, είναι ένα:
Να υπολογίζεται ο χρόνος κατάρτισης ως χρόνος ανεργίας όσων σπουδαστών δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ πληρούν τα κριτήρια ανεργίας.

Το αίτημά μας δεν είναι ούτε πρωτότυπο ούτε καινοφανές. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται από τον ΟΑΕΔ χρόνια τώρα οι φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, καθώς και οι μαθητές των ΕΠΑΛ. Όπου δηλαδή η κατάρτιση είναι μη αμειβόμενη, ο χρόνος της κατάρτισης μετράει κανονικά ως χρόνος ανεργίας.

Το περίεργο είναι ότι το δίκαιο του αιτήματός μας υποστηρίζεται από την γνωμοδότηση της ίδιας της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν ρωτήθηκε σχετικά για το θέμα. Για την ακρίβεια, οι θέσεις των σπουδαστών των ΙΕΚ και η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας βρίσκονται σε απόλυτη σύμπτωση.
Συγκεκριμένα, στην υπ αριθμόν 3374 γνωμοδότηση και με θέμα «Αν οι σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 περ. γ) του Ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 4144/2013 και ισχύει», η Νομική Υπηρεσία αφού άπλωσε όλα τα επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι οι σπουδαστές των ΙΕΚ δεν είναι μαθητευόμενοι επαγγελματικών σχολών όπως παρερμηνεύοντας σχετικούς νόμους τους είχαν εντάξει σε προηγούμενες εγκυκλίους, άλλα μη αμειβόμενοι καταρτιζόμενοι σε ινστιτούτα θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής κατάρτισης, φτάνει να καταλήξει στα εξής:
«Σε μια Γνωμοδότηση που εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, πριν από περίπου δώδεκα χρόνια (23.07.2004), προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα… με θέμα «αν οι φοιτητές μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι», διατυπώσαμε την άποψη ότι ένας φοιτητής ή σπουδαστής, για να θεωρηθεί άνεργος, θα πρέπει να έχει δώσει σαφές προβάδισμα στην αγορά εργασίας έναντι των σπουδών του, τούτο δε να είναι προγενέστερο της κατάστασής του ως «ατόμου χωρίς εργασία», θα πρέπει δηλαδή αυτός να έχει ήδη εργαστεί, να έχει βρεθεί κατόπιν χωρίς εργασία, ώστε να αντιμετωπιστεί από τον ΟΑΕΔ ως άνεργος, υπό την έννοια ότι τότε θα μπορούσε ο Οργανισμός να τον εγγράψει στα μητρώα ανέργων, ακόμη και ως μη επιδοτούμενο, εφόσον δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας.
Η γνώμη μας αυτή έγινε αποδεκτή από όλους τους Διοικητές και τα Διοικητικά Συμβούλια της χρονικής περιόδου 2004-2016 και, από όσα μας έχουν γίνει γνωστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, η εφαρμογή της στην πράξη υπήρξε επιτυχημένη.
Με αυτό το δεδομένο, φρονούμε ότι η ίδια πρακτική θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ».

Η Νομική Υπηρεσία, όπως διαπιστώνουμε, δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ επιδοτούμενων και μη επιδοτούμενων σπουδαστών, αλλά σπουδαστών που πληρούν ή όχι τα κριτήρια ανεργίας. Και πιο κάτω συνεχίζει, επισημαίνοντας το εξής πολύ σωστό και ακριβές:

«Άλλωστε, στην περίπτωση των σπουδαστών των ΙΕΚ, η έμφαση στην πρότερη εργασιακή εμπειρία έχει θεσμοποιηθεί με τον Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) [Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 12081/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄2708)].
Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ως άνω Κανονισμού ορίζεται ότι: «οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης».

Εμείς, οι άνεργοι σπουδαστές των ΙΕΚ –με ή χωρίς την υπέρ ημών γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ- είχαμε και έχουμε σαφή επίγνωση του δίκαιου του αιτήματός μας και είναι ακριβώς αυτή η επίγνωση που μας δίνει τη δύναμη και το κίνητρο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να κερδίσουμε την πλήρη δικαίωση.

Η -κατόπιν των αντιδράσεων των σπουδαστών- «παραχώρηση» των επιδομάτων σε όσους νομίμως τα λάμβαναν, αν και κατάφερε να εφησυχάσει σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης –ειδικά μετά τα διθυραμβικά υπέρ του ΟΑΕΔ δημοσιεύματα- και να αποπροσανατολίσει από το πραγματικό πρόβλημα επισημαίνοντας το «κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο» του οργανισμού που δεν κλέβει τους ανέργους, για μας είναι απλώς το πρώτο επιτυχημένο βήμα προς τον απώτερο στόχο που είναι η πλήρης κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας ως ανέργων σπουδαστών.

Από την πρώτη στιγμή του αγώνα μας τονίσαμε την αμήχανη θέση στην οποία βρισκόμαστε να διεκδικούμε την ανεργία μας, ενώ αυτό για το οποίο αγωνιούμε είναι η εύρεση εργασίας. Δεν υπάρχει, όμως, καμία αντίφαση στη διεκδίκησή μας. Κατοχυρωμένη ανεργία σημαίνει πιθανότητα εύρεσης εργασίας. Κάθε άλλη εκδοχή δηλώνει αποκλεισμό από το αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα στην εργασία, ιδίως δε όταν επιβάλλεται από τον θεσμό που έχει ορισθεί με αποκλειστική αρμοδιότητα να την προστατεύει και να την προωθεί.

Γενική Συνέλευση Σπουδαστών ΙΕΚ

Advertisements